Återkallelse av proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket

Skr. 2008/09:215

Utgiven:
maj 2009

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

Regeringen återkallar proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket.