Statsminister Göran Persson presenterar ny regering

- Stora arbetsuppgifter ligger framför oss under den kommande mandatperioden. Två områden lyftes särskilt fram i valrörelsen: de höga sjuktalen och integrationen av invandrare.


- Det finns också andra stora utmaningar under de kommande åren: Tillväxtfrågorna står alltid i fokus för en socialdemokratisk regering. Vi måste kraftsamla för att minska narkotikamissbruket. Konsumentpolitiken måste stärkas. Jämställdhetsarbetet måste få en centralare ställning. EU-samarbetet skall fördjupas.


- Den nya regeringens sammansättning återspeglar väl det vi socialdemokrater gick till val på.


STATSRÅDSBEREDNINGEN
Statsminister Göran Persson
Vice statsminister Margareta Winberg
Samordningsminister Pär Nuder


- Margareta Winberg är – med tanke på hennes långa politiska erfarenhet – ett naturligt val som vice statsminister. Hon kommer att fungera som min ställföreträdare och dessutom vara ansvarig för jämställdhetspolitiken. Pär Nuder kommer att samordna regeringens politik och dessutom vara ansvarig för författnings- och förvaltningspolitiken.


JUSTITIEDEPARTEMENTET
Justitieminister Thomas Bodström
Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin


- Demokrati och integrationsfrågorna hör nära samman. Det handlar om att bryta utanförskap, vidga demokratin och hävda allas lika rätt. Mona Sahlin är med sitt starka engagemang särskilt lämpad för denna uppgift.


UTRIKESDEPARTEMENTET
Utrikesminister Anna Lindh
Bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson


- I och med att Leif Pagrotsky lämnar UD övertar Jan O Karlsson ansvaret för samarbetet med Central- och Östeuropa.


FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Försvarsminister Leni Björklund


- Leni Björklund, 58, svarar upp mot de höga krav som måste ställas på en försvarsminister. Hon har en mycket lång erfarenhet inom politiken, förvaltningen och nu senast som generalsekreterare i Svenska kyrkan. Jag är glad över att Leni Björklund har påtagit sig det stora ansvaret som försvarsminister. Hon tillträder den 4 november.


SOCIALDEPARTEMENTET
Socialminister Lars Engqvist
Barn- och familjeminister Berit Andnor
Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson


- Barn- och familjepolitiken är ett viktigt reformområde under de kommande åren. Som ordförande i Riksdagens socialförsäkringsutskott är Berit Andnor, 47, ett naturligt val för denna uppgift. Inte minst viktigt är att hon behärskar pensionsfrågan.


- Kampen mot drogerna uppmärksammas genom att en särskild folkhälso- och socialtjänstminister utses. Riksdagsledamoten Morgan Johansson, 32, har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med dessa frågor i Riksdagen och som ordförande i BRÅ.


FINANSDEPARTEMENTET
Finansminister Bosse Ringholm
Bitr. finansminister Gunnar Lund
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén


- Den närmare ansvarsfördelningen mellan Bosse Ringholm och Sveriges nuvarande EU-ambassadör Gunnar Lund, 55, kommer att presenteras senare. Redan nu står emellertid klart att Gunnar Lund kommer att ansvara för de frågor som hör samman med Sveriges eventuella inträde i EMU:s tredje steg.


UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren


- Thomas Östros fortsätter som utbildningsminister med samlat ansvar för grund-, gymnasie- och högskolan samt forskningspolititiken.


- Förskolan kommer att tillföras nya resurser under de kommande åren. Den biträdande utbildningsministern får dessutom ansvar för folkbildningen och vuxenutbildningen. Genom att utse Lena Hallengren, 28, markeras föryngringen av regeringen. Hon har gjort fina insatser som förbundssekreterare i SSU.


JORDBRUKSDEPARTEMENTET
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist


- Jordbrukspolitiken står inför stora utmaningar. Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU skall reformeras i och med EU:s utvidgning. Samtidigt skall den bli mer konsumentorienterad. Utnämningen av Konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist, 54, som ny jordbruksminister är ett uttryck för detta.


KULTURDEPARTEMENTET
Kulturminister Marita Ulvskog


MILJÖDEPARTEMENTET
Miljöminister Lena Sommestad


- Lena Sommestad har vikarierat som miljöminister under Kjell Larssons konvalescens. Hon är med andra ord väl förtrogen med dessa frågor och är därför ett naturligt val som miljöminister.


NÄRINGSDEPARTEMENTET
Näringsminister Leif Pagrotsky
Infrastrukturminister Ulrica Messing
Arbetslivsminister Hans Karlsson


- Leif Pagrotsky har varit en framgångsrik handelsminister. Det är därför naturligt att han fortsätter som ansvarig för handelspolitiken och exportfrämjandet men nu i rollen som näringsminister. Han blir därutöver ansvarig för närings- och energipolitiken. Han kommer också att ansvara för de statliga bolagen.


- Ulrica Messing blir ny infrastrukturminister. Under hennes ansvar samlas alla frågor som rör kommunikationer inkl. IT-frågorna. Hon fortsätter dessutom som regionalpolitiskt ansvarig.


- En ny arbetslivsminister får ansvaret för att nedbringa de höga sjuktalen. Alla frågor kring arbetslivet – arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, a-kassa – samlas under ett statsråds ansvar. Dessutom förs ansvaret för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen till Näringsdepartementet. LO:s förre avtalssekreterare Hans Karlsson, 56, är - med sin breda fackliga och näringspolitiska erfarenhet - rätt person för detta viktiga uppdrag.


Kontakt

Anna Helsén
Pressekreterare
+46 (0) 8-405 48 58
+46 (0) 70-69848 58