Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet överlämnad till arbetsmarknadsministern

I dag, den 5 maj, överlämnades betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Utredningens uppdrag har varit att föreslå en reglering till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.

Förslagen i den nya lag till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet innehåller huvudsakligen följande fem förslag:

  1. Tre ändringar när det gäller personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen.
  2. Förbud mot att begära vissa registerutdrag.
  3. En uttrycklig reglering om när det är tillåtet att kräva medicinska undersökningar.
  4. Förbud mot integritetskränkande åtgärder i övrigt.
  5. Förhandlingsskyldighet och möjlighet till yttrande av Datainspektionen över förslag till kollektivavtal om personuppgiftsbehandling.

Den som överträder bestämmelserna i lagen föreslås vara skyldig att utge ekonomiskt och allmänt skadestånd.


Kontakt

Cathrine Lilja Hansson
Särskild utredare
070-520 50 45

Monica Sylvan
Sekreterare
08-405 26 52