Avskaffande av filmcensuren för vuxna

Nedan följer de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet när det gäller betänkandet Avskaffande av filmcensuren för vuxna - men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan (SOU 2009:51).