Projekt Kosmopolit

Projekt Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt.

Kosmopolit

Förra handelsministern Ewa Björling initierade 2007 arbetet med att ta tillvara utlandsföddas unika kunskaper i syfte att öka Sveriges handel med omvärlden. Satsningen konsoliderades under 2009 under namnet Projekt Kosmopolit. Projektet har även en egen webbsida:

Företagare födda utomlands besitter goda kunskaper om affärskultur politik, språk och religion i sina forna hemländer. De har särskilt goda förutsättningar att bedriva handel över gränserna och kan dessutom vara vägvisare för andra svenska företagare.

Nätverk för företagare

I satsningen ingår flera åtgärder för att stödja små och medelstora företag. Bland annat har regeringen avsatt särskilda resurser till Business Sweden för att utveckla och stödja nätverk för företagare med utländsk bakgrund eller internationell kompetens. Idag finns sådana nätverk i fem regioner runt om i Sverige med deltagare från en rad branscher och ursprungsländer.

Kosmopolit Kompetensbank

Kosmopolit kompetensbank

Kosmopolit Kompetensbank (se länk här intill) är ett verktyg för kompetensutbyte mellan företagare intresserade av internationell handel. Här finns information om kosmopoliter samlat och fritt tillgängligt till alla svenska företag. Du kan ta del av andras kunskaper och erfarenheter av att göra affärer utomlands, få affärstips, branschöverblick eller hjälp med etableringen på en exportmarknad. Kosmopolit Kompetensbank finns även som iPhone- och Android-applikation.