Överblick över biståndet

På dessa sidor har vi samlat dokumentation och länkar som rör både svenskt och internationellt utvecklingssamarbete. Här finns länkar till internationella överenskommelser såväl som till svenska policies, strategier och handlingsplaner.