Biståndet i siffror

Varje år presenterar OECD:s biståndskommitté DAC statistik över det totala biståndet i världen.

DAC samordnar de internationella biståndsgivarnas rapportering om biståndet. Det är också DAC som definierar vad som räknas som bistånd (ODA). I statistiken framgår hur mycket varje givarland ger i bistånd.

Statistiken över preliminär biståndsvolym i procent av BNI (2012) är för Luxemburg 1,0 procent, Sverige 0,97 procent, Norge 0,93 procent, Danmark 0,83 procent och Nederländerna 0,71 procent.