Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker

SOU 2010:51

Omslag
Utgiven:
2 juli 2010

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Delegationen för jämställdhet i skolan

Författare:
Inga Wernersson

Sammanfattning

I rapporten "Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker" (SOU 2010:51) har Inga Wernersson, professor i pedagogik, sammanställt den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar.

Rapporten publiceras som nummer fem i DEJA:s serie av forskarrapporter. En tidigare version av denna rapport har publicerats som bilaga 3 till DEJA:s delbetänkande Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? (SOU 2009:64).

Kommittédirektiv (3 st)
 
SOU, Ds m.m. (15 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)