Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter

Faktablad U10.001

Utgiven:
19 februari 2010

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) föreslår regeringen att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för för den som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES eller Schweiz. Vidare gör regeringen bedömningen att medborgare från övriga länder, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011. Regeringen vill att svenska högskolor ska konkurrera med kvalitet, inte med avgiftsfri utbildning.