Filmutredningen

Nedan följer de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet när det gäller betänkandet Vägval för filmen(SOU 2009:73).