Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Sten Tolgfors närvarar vid sjösättning av Singapores ubåt till Singapore i Karlskrona

Onsdagen den 20 oktober närvarar försvarsminister Sten Tolgfors vid sjösättnings- och namngivningsceremonin av Singapores ubåt RSS Swordsman på Kockums i Karlskrona.

Tid och plats

Medier är välkomna att delta:
Kl. 13.00 välkomnande, tal av bl. a försvarsminister Sten Tolgfors
Kl. 13.45 fotosession
Kl. 14.00 tid för enskilda intervjuer

Anmälan senast tisdagen den 19 oktober kl. 12.00 till:
Samuel Danofsky, t.f informationschef Kockums samuel.danofsky@kockums.se
0734-342888

RSS Swordsman är den andra i av två ubåtar som Kockums levererar till Singapores flotta.


Kontakt

Henrik Hedberg
work 08-405 10 00
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
work 08-405 25 30
cell 070-548 51 74
e-post till Dennis Abrahamsson