Vissa livförsäkringsfrågor

Dir. 2010:43

Utgiven:
29 april 2010

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

En särskild utredare ska analysera flytträtt av försäkringssparande och vissa andra livförsäkringsfrågor med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

Kommittédirektiv (4 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)