Birgitta Ohlsson presenterade paket för att stärka ungas demokratiska värderingar

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson presenterade idag tillsammans med Forum för levande historia det webbaserade metodpaketet "Uppdrag: Demokrati". Metodpaketet ska stödja lärare i deras arbete med demokratifrågor i skolan och är en del i regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Birgitta Ohlsson står och pratar med rapporten Forum för levande historias rapport "Den mångtydiga intoleransen" handlar om svenska skolungdomars attityder gentemot minoriteter. Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

Forum för levande historia har inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism fått i uppdrag att utveckla metoder för att stärka ungdomars demokratiska värderingar. Presentationen av uppdraget ägde rum i myndighetens lokaler i Stockholm på tisdagsförmiddagen.

20 procent har intoleranta attityder

Birgitta Ohlsson inledde genom att ta fasta på en rapport gjord av Forum för levande historia som visar på ökande intolerans bland skolungdomar. Enligt rapporten har cirka 20 procent av landets skolungdomar intoleranta attityder gentemot minoriteter.
- Den här typen av intolerans är något vi måste kämpa mot och jag tror att det här metodpaketet är en väldigt bra nyckel i den kampen. Sju miljoner kronor satsas i detta projekt, som är en av totalt 15 åtgärder i regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Sammanlagt 62 miljoner kronor har avsatts för handlingsplanen, sa Birgitta Ohlsson.

Fokus på förebyggande arbete

Bild på Forum för levande historias överintendent Eskil Franck Forum för levande historia har som uppgift att binda ihop då och nu, förklarade Eskil Franck. Foto: Regeringskansliet

Forum för levande historias överintendent Eskil Franck tog vid efter Birgitta Ohlsson. Han betonade att arbetet i första hand är tänkt att förebygga att ungdomar dras mot extrema uppfattningar och miljöer.
- Vår kompetens ligger framförallt i förebyggande arbete. Att hjälpa till att dra lärdomar av historien.

Han räknade sedan upp de fem kriterierna för hur arbetet med metodpaketet ska ske. Att det ska fokusera på då och nu, vara anpassat till läroplanen, vara ämnesövergripande, vara klassrumsanpassat och att det ska vara elevaktiverande.

Efter presentationen fick Birgitta Ohlsson frågan varför Forum för levande historia fått uppdraget.
- Uppdraget gavs till Forum för levande historia eftersom de jobbar med dessa frågor och har en oerhörd erfarenhet av dem, svarade hon.