Från och med
 -
Till och med
Visar 81-90 av de 312 senaste notiserna
Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Sverige värnar om stöd till svenska flygplatser

Regeringen har framfört Sveriges officiella synpunkter på kommissionens förslag till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser. Den svenska regeringen hyser oro för att de föreslagna riktlinjerna inte tar hänsyn till de särskilda omständigheter som råder för de regionala flygplatserna i Sverige.

Anders Arvidsson på Rikspolisstyrelsen, Maria Åkerlund på Transportstyrelsen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Hur har det gått med regelefterlevnaden på väg?

Den 25 september bjöd infrastrukturministern in myndigheter och bransch för att diskutera vad som är aktuellt just nu inom regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på våra vägar. Bakgrunden till mötet var det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen slutredovisade i mars 2013 samt de fördjupade uppdrag som kom i maj 2013 angående bland annat klampning och beställaransvaret i branschen.

Nya ledamöter i styrelserna för Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI

I dag utsåg regeringen en ny styrelse för Transportstyrelsen, samt ytterligare ledamöter i styrelserna för Trafikverket och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Nytt datum för deluppdraget om järnvägens organisation

Regeringen gav den 8 maj 2013 Gunnar Alexandersson i uppdrag att göra en översyn av järnvägens organisation (dir. 2013:46). Syftet med översynen är att föreslå förbättringar av järnvägens organisation som på bästa sätt möter framtidens och resenärernas krav på ett effektivt och hållbart transportsystem.

Det första steget - uppdraget att göra en funktionell beskrivning av järnvägssystemet samt att inventera potentiella förbättringsområden - ska enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 15 oktober 2013. Utredningstiden för det första steget har genom beslut vid regeringssammanträdet den 26 september förlängts till den 4 december 2013. I det andra steget ska utredaren analysera hur järnvägens organisation kan förbättras.

Anders Björnström från LKAB, statssekreterare Ingela Bendrot, Harald Strömsnes från LKAB samt Arnold Vonkavaara från Trafikverket. Foto: Regeringskansliet

Statssekreteraren på besök i Narviks hamn

Narvik grundades i början av 1900-talet tack vare att LKAB behövde en hamn för att skeppa ut sin järnmalm från Malmfälten i Kiruna. Järnvägen stod klar 1902 och är i dag en av de viktigaste godsstråken för svensk del.

- Regeringen prioriterar infrastruktursatsningar för gruvnäringen, och därför har det varit extra viktigt att se hur denna viktiga godsbana fungerar, från Malmfälten ned till kusten. Robustheten är viktig. Stopp någonstans i kedjan får stora konsekvenser, sa statssekreterare Ingela Bendrot som besökte Narviks hamn den 23 september.

Varje dag trafikeras linjen med 12 malmtåg i vardera riktning. LKABs lok är världens starkaste ellok och klarar att dra 8 600 ton. Längden uppgår till 748 meter.

Västerås perrong: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Mikael Klingstedt från Trafikverket och Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket. Foto: Regeringskansliet

En dag bara för resenären

Den 20 september var det dags för resenärsdagen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd reste till Västerås, Uppsala och Stockholm för att möta resenärer i deras vardag. Syftet var att lyssna på deras tankar och svara på deras frågor.

Resenärsdagen arrangeras av Trafikverket.

Infrastrukturministern är med på resenärsdagen

Fredagen den 20 september är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Ingela Bendrot med på resenärsdagen. Catharina Elmsäter-Svärd möter resenärer i Västerås, Uppsala och Stockholm och Ingela Bendrot befinner sig i Linköping för att möta resenärer där. Resenärsdagen arrangeras av Trafikverket i samarbete med Jernhusen och järnvägens aktörer. Runt om i hela landet kommer företrädare för järnvägsbranschen att vara på plats vid stationerna för att hjälpa, lyssna och svara på frågor.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med Sten Nordin, Stockholms finansborgarråd. Foto: Marie-Louise Anekrans/Regeringskansliet

Norra länken delöppnas tidigare än beräknat

Norra länken är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt och sträcker sig från Karlberg till Värtan i Stockholm. Vintern 2014/2015 öppnar sträckan mellan Norrtull, Frescati och Värtan - nästan ett år tidigare än beräknat. Den 18 september förhandsvisades länken mellan Värtan och Norrtull och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var där.

LFV:s ordförande Jan Olson, statssekreterare Ingela Bendrot och Olle Sundin LFV:s ordförande Jan Olson, statssekreterare Ingela Bendrot och Olle Sundin

Ny generaldirektör för Luftfartsverket

Den 19 september utsåg regeringen Olle Sundin till ny generaldirektör vid Luftfartsverket från och med den 20 januari 2014. Olle Sundin kommer närmast från Swedavia AB där han är flygplatschef för Bromma flygplats.

Bild på en blå himmel med vita moln Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Informellt transportministermöte om framtidens europaflyg

EU:s transportministrar samlades den 16 september till ett möte i Vilnius. Litauen som för närvarande är ordförande i EU hade satt upp frågan om utveckling av EU:s gemensamma luftrum på dagordningen. Statssekreterare Ingela Bendrot var på plats och företrädde Sverige.