Från och med
 -
Till och med
Visar 81-90 av de 279 senaste notiserna
Statssekreterare Ingela Bendrot och moderatorn Mia Odabas. Foto Sandra Wiaderny, Regeringskansliet Statssekreterare Ingela Bendrot och moderatorn Mia Odabas. Foto Sandra Wiaderny, Regeringskansliet

Hur skapar vi en mer effektiv anläggningsbransch?

Den 21 maj bjöd Näringsdepartementet in till en hearing om Produktivitetskommitténs betänkande "Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen". På mötet diskuterades kommitténs analys och förslag och hearingen ersatte den sedvanliga remissrundan.

Trafiksäkerhet på International Transport Forum i Leipzig

Den 22 maj deltog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i International Transport Forum (ITF) i Leipzig.
Vid konferensen, som äger rum årligen i Leipzig, deltar ministrar, tjänstemän, branschorgan samt företag i transportsektorn. ITF har sammanlagt 54 medlemsländer från hela världen. Elmsäter-Svärd medverkade bland annat i ett trafiksäkerhetsseminarium, Investing in Road Safety, som anordnades av Världsbanken.

Hur når vi Nollvisionen på väg och järnväg?

Den 4-5 juni hålls konferensen "Towards Zero" i Stockholm. Ämnena är "best practice", innovation och framtida utmaningar. "Towards Zero" arrangeras av Svenska Trafikverket i samarbete med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Transportstyrelsen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd påtalade vikten av ITS-frågor. Foto: Regeringskansliet

Regeringens fortsatta arbete med ITS-frågor

Den 16 maj bjöd Näringsdepartementet, Transportstyrelsen och Trafikverket in till seminariet "ITS - från potential till förutsättning". Här deltog ITS-rådets före detta ledamöter, medlemmarna i ITS-rådets Storstadsforum, handläggare på Trafikverket, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet. Syftet med mötet var att sätta fokus på ITS-området och regeringens fortsatta arbete med ITS-frågor.

Sverige och Japan i samarbete inom järnvägsområdet

Den 17 maj 2013 undertecknade det svenska Näringsdepartementet och det japanska ministeriet för mark, infrastruktur, transport och turism en överenskommelse om samarbete inom järnvägsområdet. Avsikten med överenskommelsen är att främja samarbetet inom järnvägsområdet.

- Jag är glad över att Sverige kan stärka samarbetet med Japan. Det är ett land som ligger i framkant precis som Sverige. Särskilt spännande är alla de högteknologiska lösningar som finns inom järnvägstrafiken, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Nils Gunnar Billinger vald till kommissionär i Performance Review Commission

Nils Gunnar Billinger har i dag valts till kommissionär (ledamot) i Performance Review Commission (PRC). PRC arbetar på uppdrag av EU kommissionen och Eurocontrol har i uppdrag att verka för en effektiv och säker flygtrafiktjänst i alla medlemsstater.

Hearing om kommunikationsutrustning i bil

I dag höll infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd en hearing om trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg. I samband med att ett förslag om skärpning av bestämmelserna i trafikförordningen remitteras, vill regeringen få möjligheter att diskutera förslagen med inbjudna remissinstanser. Delar av hearingen filmas och kommer att läggas ut på regeringen.se under eftermiddagen.

Statssekreterare Ingela Bendrot och Kinas vice transportminister, Gao Hongfeng vid undertecknandet. Foto: Regeringskansliet

Framgångsrikt samarbete inom transportområdet med Kina

Sedan två år tillbaka har Sverige och Kina haft ett framgångsrikt samarbete inom transportområdet. I samband med statssekreterare Ingela Bendrots resa till Kina så under tecknades en halvtidsavstämning tillsammans med Kinas vice transportminister, Gao Hongfeng.

-Det är glädjande att vårt samarbete så här långt varit framgångsrikt och dynamiskt. Något som också skapat nya idéer och förutsättningar för fortsatt och vidgat samarbete inom fler områden, sa statssekreterare Ingela Bendrot.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen lyfter trafiksäkerhet

Den 7:e maj bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till Logistikforum i ny form. Dagens ämne var trafiksäkerhet.

Se Catharina Elmsäter-Svärd berätta om regeringens intentioner när det gäller politik för trafiksäkerhet. Hör även Claes Tingvall från Trafikverket ge sin syn på hur man kan öka trafiksäkerheten ytterligare samt Maria Jobenius från logistikföretaget Scania som svarar på frågan hur logistikbranschen kan arbeta med trafiksäkerhet.

Viktigt steg för utvecklingen av inlandssjöfarten

Som en del i regeringens handlingsplan för sjöfarten har regeringen idag beslutat om lagrådsremissen "Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar".

- Med dagens beslut tar vi ett viktigt steg mot att skapa både prisvärda och effektiva förutsättningar för en miljövänlig utveckling av inlandssjöfarten i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.