Från och med
 -
Till och med
Visar 81-90 av de 219 senaste notiserna

Ministern bjöd in till dialogdag med anläggningsbranschen och beställare

I dag bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en dialogdag om transportsystemet med entreprenörer, beställare och operatörer. Mötet handlade om hur vi ska få mer väg och järnväg för pengarna samt hur vi åstadkommer mindre störande och säkrare arbete i trafikmiljö. Många frågor togs upp under dagen bland annat vad anläggningsbranschen kan bidra med och hur samspelet mellan beställare och entreprenörer kan förbättras.

Vinterdäckskrav på tunga fordon

Regeringen har i dag fattat beslut om vinterdäckskrav på tunga fordon. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och innebär att alla tunga fordon som trafikerar Sverige ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december - 31 mars när vinterväglag råder.

- Med dagens beslut så läggs ytterligare en pusselbit för säkrare vägar och bättre framkomlighet, för både näringsliv och privatpersoner. Förändringen gäller alla tunga fordon oavsett nationalitet och bidrar därför till såväl säkerhet som konkurrensneutralitet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Justitie- och Näringsdepartementet besökte Polisen i Västra Götaland

Den 15 november besökte Näringsdepartementets statssekreterare Ingela Bendrot och Justitiedepartementets statssekreterare Martin Valfridsson Polisen i Västra Götaland. Detta bland annat med anledning av det regeringsuppdrag om regelefterlevnaden inom taxi- åkeri- och bussnäringen som Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen fick av regeringen i mars i år.

Foto: Frans Johansson, Svensk Åkeritidning

Ministern på nattlig lastbilsfärd

Natten mellan den 13 och 14e november följde infrastrukturministern med en lastbilschaufför på sitt pass. Turen gick från Stockholm till Ödeshög och tillbaka igen mellan kl. 18.30 och 03.00 på natten. Syftet var att se hur vardagen ser ut för de som kör lastbil.

Trafikverket skjuter på upphandlingen av Gotlandstrafiken

Trafikverket har idag meddelat att de skjuter på upphandlingen av Gotlandstrafiken. Trafikverkets planering har utgått ifrån att starta upphandlingen i mitten av november. Istället vill Trafikverket tillsammans med bland annat Region Gotland ytterligare fördjupa analysen kring olika alternativ och dess konsekvenser, särskilt mot den diskussion som varit kring överfartstider.

Utredaren Kent Johansson och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Utredaren Kent Johansson överlämnade i dag Cyklingsutredningen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Utredning: Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö

Skyldigheten för bland annat cyklister att använda vägrenen ska förtydligas. Och förare ska få väjningsplikt mot bland annat cyklande som kört ut på eller just ska köra ut på en cykelöverfart. Det är några av förslagen i Cyklingsutredning som i dag överlämnat sitt betänkande till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Vad händer nu efter infrastrukturpropositionen?

I samband med dagens dialogmöte berättar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets GD Gunnar Malm om vad som händer nu när det är dags för åtgärdsplanering. Trafikverket ska lista de objekt som ska ingå i den nationella planen.

Dialogdag om infrastruktur och transporter

Nu är infrastrukturpropositionen överlämnad och åtgärdsplaneringen tar vid. Därför bjöd infrastrukturministern in till en webbsänd dialogdag den 24 oktober om infrastruktur och transporter. Var står vi, vart ska vi och hur kommer vi fram i tid? Hur ska pengarna fördelas och framför allt vad händer nu? Det här är frågor som diskuterades under dagen. I fokus stod självklart infrastrukturpropositionen samt den kommande åtgärdsplaneringen.

Christer Karlsson, representant för ITS Sweden med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Regeringskansliet

ITS - the Swedish way

Den 22 oktober öppnades årets världskongress i Wien med temat "Smarter on the way". De svenska aktiviteterna går under parollen "ITS the Swedish way". Svenska företag, akademi och myndigheter presenterar gemensamt sin syn på ITS - intelligenta transportsystem. Samarbete om problemformulering och lösning är framgångsfaktorn bakom Sveriges starka position på området.

- Vår gemensamma uppgift är att skynda på implementeringen av ITS-lösningar. Det är viktigt att fokusera på nyttan och hur det kan underlätta för resenärer och transportörer. Vi måste även fokusera på intermodalitet för att koppla samman alla trafikslag. Det gör vi bäst tillsammans, sa Catharina Elmsäter-Svärd vid sitt anförande vid ITS världskongress i Wien.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Nyhetsbrevet för oktober innehåller bland annat följande rubriker:
-Infrastrukturpropositionen är här!
- Twitterstund med ministern
- Två dialogmöten om infrastrukturpropositionen på gång
- Hur utförs drift och underhåll av järnväg på bästa sätt