Från och med
 -
Till och med
Visar 231-240 av de 317 senaste notiserna
Hallsbergs godsbangård - enligt uppgift norra Europas största. Foto: Caroline Karlsson/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern körde godståg

Natten mellan tisdag och onsdag körde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd godståg. Resan började 20.14 i Nässjö och det första tåget gick till Hallsberg.

Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Vietnamesisk informations- och kommunikationsminister på besök

I dag, torsdag den 1 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den vietnamesiske informations- och kommunikationsministern Nguyen Bac.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Nyhetsbrevet för februari innehåller bland annat följande rubriker:
- Nu kör vi infrastrukturpropositionen så det ryker
- Kapacitetsutredningen ut på remiss
- Mycket nytt 2012 ...
- ... och mycket på gång

Nu kör vi infrastrukturproposition så det ryker

Så lyder rubriken på dagens inlägg på Transportbloggen. Arbetet med den nya infrastrukturpropositionen är i full gång och i dag öppnar vi upp för en dialog med våra läsare på Transportbloggen. Nu hoppas vi att ni som följer vår blogg vill bidra med era kommentarer och synpunkter på hur vi kan göra vardagen enklare för arbetspendlarna och skapa bättre förutsättningar för näringslivets transporter.

Och vill ni hellre/också twittra om infrastrukturpropositionen så använd gärna #infraprop.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med Västmanlands landshövding Ingemar Skogö

Infrastrukturministern bryter ny is i Västmanland

I dag besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Västmanland. Vid besöket träffade ministern landshövdingen Ingemar Skogö, Trafikverket och representanter från olika kommuner. Här diskuterades regionens behov av effektiva person- och godstransporter.

Förslag till lösning för felaktiga parkeringsavgifter

I går, den 22 februari, träffade Catharina Elmsäter-Svärd Svepark (Svenska Parkeringsföreningen) för en uppföljning av det möte som ägde rum före sommaren. Tillsammans har de försökt hitta en lösning och väg framåt för de bilister som drabbas av felaktiga parkeringsavgifter. I dag är bilisterna hänvisade till att driva civilrättsliga processer i tingsrätten, vilket är såväl kostsamt som tidskrävande.

Nya lagar på gång för yrkestrafik och taxi

Den 16 februari beslutade regeringen om en proposition med förslag till nya lagar för yrkestrafik och taxi. Det är lagändringar som krävs för att EU:s vägtransportpaket ska kunna genomföras. Totalt handlar det om tre EU-förordningar som reglerar villkoren för att få bedriva yrkesmässig trafik och tillträdet till den europeiska marknaden för gods- och persontransporter på väg.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Startskottet för en sjöfartsstrategi

I dag samlade Catharina Elmsäter-Svärd företrädare för rederinäringen, hamnar och det maritima klustret för en öppen dialog om inriktningen för den svenska sjöfarten. Härmed gick startskottet för den framtida sjöfartsstrategin som kommer att presenteras under mandatperioden. Den 21-22 maj hålls den årliga konferensen European Maritime Day i Göteborg. Då avser infrastrukturministern att fortsätta dialogen och återkoppla regeringens arbete med sjöfartsstrategin.

Kapacitetsutredningen ut på remiss

I dag skickade Trafikverket ut Kapacitetsutredningen på remiss. Enligt Trafikverket får man de största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet genom åtgärder i det befintliga transportsystemet.

Syftet med Kapacitetsutredningen är att visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050.

Remissvaren ska vara inne senast den 31 mars 2012 och utredningen i sin helhet ska redovisas för regeringen senast den 30 april.

Enklare att bygga väg och järnväg

Den 16 februari beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag till ändrade bestämmelser om den fysiska planeringen av infrastruktur. Syftet är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Lagrådsremissen berör även den ekonomiska planeringen där en modell föreslås som kommer att knyta planeringen av infrastruktur fastare till den statliga budgetprocessen.