Från och med
 -
Till och med
Visar 231-240 av de 322 senaste notiserna

Sveriges största omformarstation invigd

Idag invigde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd en omformarstation, för elförsörjningen till järnvägstrafiken, i Häggvik utanför Stockholm. Tågtrafiken i Stockholmstrakten ökar, vilket ställer högre krav på säkrare strömförsörjning. För att möta samhällets behov har Trafikverket byggt ut och moderniserat omformarstationen i Häggvik. Omformarstationen blir Sveriges största och modernaste anläggning med en effekt som motsvarar förbrukningen hos ca 20.000 eluppvärmda småhus.

Den nya kollektivtrafiklagen kompletteras

Den första januari i år trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Nu har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till komplettering av lagen. Kompletteringarna innebär bland annat att lagen också ska gälla kollektivtrafik på vatten. Propositionen innehåller också ett antal förslag som syftar till att förbättra kollektivtrafiklagen på olika punkter.

Infrastrukturministern på resa med Inlandsbanan

I dag reser infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med Inlandsbanan. Inlandsbanan har betydelse för godstransporterna i inlandet och fungerar som omledningsbana om problem uppstår på till exempel Norra stambanan. Den är också viktig för turismen. Infrastrukturministerns resa började i Östersund och slutar i Arvidsjaur.

- Vår resa med Inlandsbanan genom ett soligt vårvinterlandskap visar på förutsättningar för ökad godstrafik och spännande friluftsturism, sa ministern på resan.

Elektrifierad väg utreds för gruvtransporter

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bland annat undersöka om det är möjligt att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet från Kaunisvaara till Svappavaara. Detta eftersom det planeras ny gruvbrytning i Pajala och malmtransporterna kommer att leda till stor belastning på det statliga vägnätet.

Bättre kontroll av regelefterlevnad för yrkestrafik på väg

En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten på väg och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Därför har regeringen i dag fattat beslut om ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att i samråd ännu tydligare följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.
- Det är för oss helt oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket. Vi vill kunna fatta väl avvägda beslut om rätt åtgärder, därför krävs ett bättre underlag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, för såväl åkeri- som buss- och taxinäringen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Hallsbergs godsbangård - enligt uppgift norra Europas största. Foto: Caroline Karlsson/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern körde godståg

Natten mellan tisdag och onsdag körde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd godståg. Resan började 20.14 i Nässjö och det första tåget gick till Hallsberg.

Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Vietnamesisk informations- och kommunikationsminister på besök

I dag, torsdag den 1 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den vietnamesiske informations- och kommunikationsministern Nguyen Bac.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Nyhetsbrevet för februari innehåller bland annat följande rubriker:
- Nu kör vi infrastrukturpropositionen så det ryker
- Kapacitetsutredningen ut på remiss
- Mycket nytt 2012 ...
- ... och mycket på gång

Nu kör vi infrastrukturproposition så det ryker

Så lyder rubriken på dagens inlägg på Transportbloggen. Arbetet med den nya infrastrukturpropositionen är i full gång och i dag öppnar vi upp för en dialog med våra läsare på Transportbloggen. Nu hoppas vi att ni som följer vår blogg vill bidra med era kommentarer och synpunkter på hur vi kan göra vardagen enklare för arbetspendlarna och skapa bättre förutsättningar för näringslivets transporter.

Och vill ni hellre/också twittra om infrastrukturpropositionen så använd gärna #infraprop.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med Västmanlands landshövding Ingemar Skogö

Infrastrukturministern bryter ny is i Västmanland

I dag besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Västmanland. Vid besöket träffade ministern landshövdingen Ingemar Skogö, Trafikverket och representanter från olika kommuner. Här diskuterades regionens behov av effektiva person- och godstransporter.