Besökare på Transportforum intervjuas

Näringsdepartementets representanter finns på plats på Transportforum i Linköping för att möta branschen och lyssna till deras tankar och idéer. Under dagarna intervjuas också några besökare och här publiceras några av de tips, råd och önskemål som de vill framföra till regeringen.

Lars Olofsson, Cykelfrämjandet, Malmö stad

Foto: Maria Nilsson

- Cykeltrafik är mitt gebit. På Transportforum har jag presenterat en undersökning som cykelfrämjandet gjort. Undersökningen jämförde cykelsatsningar mellan olika kommuner. Vi valde ut ett antal mellanstora kommuner och generellt sett var de väldigt duktiga på att satsa på cykling. Varberg kom etta och Malmö tvåa i denna undersökning. Om jag fick önska skulle regeringen satsa mer på tåget. Snabbheten och punktligheten måste förbättras.Cykel på tåg är också något som måste utökas. Skånetrafiken är bra på det.

Rebecca Hort, Statskontoret.

- Jag har varit och lyssant på ett föredrag om medfinansiering och igår ett om regional planering. Mycket intressanta båda två. Det är väldigt intressant att se hur statens roll förändras. Det är mycket som ändras inom styrning och ägarfrågor och spänningen mellan stat och region blir större.

Göran Wikingson, föreläsare DCab

Foto: Maria Nilsson

- Man borde ha en samordnare som samordnar ljudkraven i hela samhället från EU och ner till kommunerna. Våre företag har levererat en prototyp på ett tyst tåg till Roslagsbanan. Prototypen sänker ljud även vid plankorsningar, vilket är helt unikt. Bara tåget har uppnått en sänkning på 8 db.

Göran Wikingson från DCab är en certifierad europeisk underhållsexpert som föreläsde under onsdagen om tysta tåg - ett samhällsansvar.

Gunnar Nordqvist, pensionär.

Foto: Louise Andersson

- Jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor, framför allt kommunikationsfrågor. Det är därför jag är här idag, berättar Gunnar Nordqvist pensionär, bosatt i Linköping. Jag har funderat på om det var så klokt att slå ihop Banverket och Vägverket, vägar och järnvägar är ju så olika. Och hur fördelas resurserna? Men mitt förslag till regeringen är att förbjuda tung trafik på helgdagar.

Christine Wallgren, Vinnova

Foto: Louise Andersson

- Jag är på Transportforum för att att jag är intresserad av transportforskning och nya resultat. Är också intresserad av höghastighetståg. Jag arbetar bland annat med cykelinfrastruktur. Hur ska man göra det enklare för folk att cykla till och från arbetet och skola. Om jag får önska vill jag att det ska bli lättare att ta del av forskning om cykling/cykelplanering. Det måste bli lättare för kommunerna att ta del av forskningsresultaten. Kommunerna skriker efter information.