Isbrytaren Tor Viking fick ministerbesök

Sveriges vintersjöfart är viktig för hela näringslivet och logistikkedja. Under vintern fryser stora delar av de svenska farvattnen, men med hjälp av isbrytare kan alla viktiga hamnar hållas öppet året runt. Detta är en service som Sjöfartsverket ansvarar för på uppdrag av regeringen. För att informera sig om hur Sjöfartsverket bedriver vintersjöfarten och isbrytningen besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd isbrytaren Tor Viking den 27 januari.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med kapten Erik Almqvist. Fotograf: Louise Andersson

- Från maskinrummets hjärta till bryggans topp fick jag en god inblick i Tor Vikings möjligheter. Kaptenernas berättelser om vad hon kan göra är både fascinerande och viktigt. En isbrytare kan verkligen bana väg för många och mycket, sa Catharina Emsäter-Svärd.

Tor Viking är en av tre lika stora isbrytare som tillhör rederiet TransAtlantic. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare samt ett avtal med TransAtlantic, som innebär att de kan ställa upp med en isbrytare inom tio dygn om Sjöfartsverket kallar. Ofta går det snabbare. Tor Viking är kombinerad isbrytare och offshore fartyg, vilket gör att hon har möjlighet att gå i trafik året om. Besättningen jobbar i fyra veckors skift och är därefter lediga i fyra veckor. De är tretton man i varje skift och det är ett hårt och mycket aktivt arbete.

Kapten Erik Almqvist. Fotograf: Louise Andersson

I julas anlände Tor Viking till Stockholm efter cirka ett halvår i Alaska. Tor Viking hade då lyckats med bedriften att ta sig hem via "den norra sjövägen" (NSR), som är det ryska namnet på vad som utanför Ryssland ofta kallas Nordostpassagen. Erik Almqvist som var kapten under färden är den enda svensk som lyckats ta sig genom den farliga passagen två gånger. Resan tog två veckor och skedde i becksvart mörker utan vare sig radiokontakt eller TV. Med sig under nästan hela färden hade de en rysk isbrytare, annars hade resan inte varit möjlig på grund av den tjocka isen och vallar.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement