Transportministrarna möttes i Ungern

Den 7-8 februari träffades EU:s transportministrar i Budapest för ett informellt transportministermöte. Under de två dagarna diskuterades revideringen av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

- För svensk del är det angeläget att lyfta vår del i den nordiska triangeln och den botniska korridoren, bland annat med hänsyn till de råvaror som till exempel EU behöver och som till största del kommer från oss, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Arbetsdokumentet innehåller förslag till metodologi för den framtida planeringen av TEN-T samt vissa idéer om förändringar i finansiering och andra styrinstrument för implementeringen.

TEN-T syftar till att göra transporterna av människor och gods snabba och enkla inom EU. För att kunna söka medel ur budgeten för det transporteuropeiska transportnätet måste infrastrukturen återfinnas på de kartor som finns i riktlinjerna för TEN-T.