Regeringen vill underlätta arbetspendling

I februari fick Trafikanalys i uppdrag av regeringen att undersöka hur arbetspendling ser ut i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, med en radie om ca 15 mil med olika trafikslag. Syftet var att hitta åtgärder som kan underlätta arbetspendlingen för de människor som arbetar i våra storstadsregioner. Uppdraget redovisades till regeringen den 31 maj 2011.

Fotograf: Sandra Baqirjazid

- Vi vet att våra storstadsregioner är attraktiva för många människor att bo i och kring då många arbetsgivare finns i storstäderna. Vi vet också att kollektivtrafiken fyller en stor roll i dessa regioner. Därför vill vi undersöka hur möjligheterna att pendla till och från arbetet ser ut, och hur de kan förbättras, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringen ville bland annat undersöka hur arbetspendlingsmönstret för män respektive kvinnor ser ut, hur stor arbetspendlingen är och med vilka trafikslag den sker. I uppdraget låg också att ta reda på utbudet av infrastruktur, fordon och kollektivtrafik samt sätta detta i sammanhang med hur arbetsplatserna är lokaliserade i förhållande till utbuden.

Rapporten är nu överlämnad till regeringen och finns att hämta i kolumnen till höger.