Trafiksäkerhet på agendan när infrastrukturministern besöker Kina

I fem dagar, den 18-23 februari, besöker infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Kina. Besöket är förlagt till Shanghai och Beijing. I Beijing kommer bland annat trafiksäkerhet att diskuteras och här har Sverige mycket att bidra med eftersom vi är världsledande på området.

I Beijing kommer Catharina Elmsäter-Svärd att främja svensk trafiksäkerhet genom att delta i "Seminar on road safety, mobility and infrastructure" tillsammans med Exportrådet. Seminariet är högaktuellt då Sverige är världsledande på området. Infrastrukturministern kommer även att ha överläggningar med sina kinesiska kollegor på Transport- respektive Järnvägsministeriet.

I Shanghai kommer infrastrukturministern att besöka Yangshan-hamnen, vilken sedan 2010 räknas som världens största hamn. Där kommer hon även att träffa kinesiska rederier.

Bilder från besöket

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Kinas transportminister Mr Li Shenglin skriver under samarbetsavtal inom ramen för trafiksäkerhet och flyg.

- När vi nu har samarbetsavtalet på plats kan vi på allvar börja samarbeta kring våra transportsektorer. Det här ger bland annat möjligheten att utveckla nollvisionen och en bättre trafiksäkerhet i Kina, där Sverige och svenska företag har mycket att bidra med, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Kinas transportminister Mr Li Shenglin.
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd talar på seminariet om trafiksäkerhet och vision zero "Seminar on road safety. mobility and infrastructure".
Infrastrukturministern i Yangsha hamnen i Shanghai tillsammans med en av hamnens managers.

Kina

Kina har under de senaste 30 åren upplevt en av världens mest kraftiga ekonomiska omvandlingar, med en genomsnittlig tillväxt om nio procent årligen. I dag är Kina världens tredje största ekonomi.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement