Mer innovation inom transportområdet!

Den 18 februari diskuterades transportforskningsutredningens slutbetänkande "Mer innovation ur transportforskning (SOU 2010:74)" på Näringsdepartementet. Omkring 60 personer deltog i mötet och syftet var att ge deltagarna möjlighet att höra utredarna innan remisstiden tar slut den 1 mars.

Statsserkreterare Carl von der Esch inledningstalar på mötet om "Mer innovation ur transportforskning". Fotograf: Andia Ghafouri

Mötet inleddes av statssekreterare Carl von der Esch.

- För ett antal år sedan formulerade Sverige ett mål om bli Europas mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi. Detta är ett ambitiöst mål som kräver förmåga till innovation och förnyelse inom både näringsliv och offentlig sektor, sa Carl von der Esch. Tydligt är att förnyelse och innovation är en nödvändighet för att våra behov av transporter, både gods- och person-, ska tillgodoses.

Inbjudna talare var Jan Nylander, regeringens särskilda utredare för betänkandet, Ulrika Francke och Jonas Sundberg från projektet Transport 2030, Anders Carlberg från Västra Götalandsregionen och Christian Berggren från Linköpings universitet. Moderator var Ann-Katrin Berglund, WSP.

På mötet deltog bland annat Vinnova, Trafikverket, Tillväxtverket, Trafikanalys, Myndigheten för säkerhet och beredskap, Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, KTH och VTI.