Besök på Uppsala polisens "Road Crime Unit"

För en säker och framkomlig trafik på våra vägar är ett förebyggande arbete avgörande. Sverige är världsledande när det gäller antal döda i trafiken och att hålla nivån nere. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd gjorde studiebesök hos Uppsala polisen i slutet av februari 2011.

- Hos polisen i Uppsala län arbetar man prioriterat med trafiksäkerhet. Deras "Road Crime Unit" arbetar brett. Själv var jag med vid hastighetskontroll på en väg som ofta är olycksdrabbad. Jag följde även med i bil på motorväg för att se hur de arbetar mot trafikanters aggresiva körning. Vid en stormarknadsparkering gjordes alko- och drogtester. Slutligen var vi på en kontrollplasts för yrkestrafik, tunga fordon, berättade infrastrukturministern.

- Engagemanget, kunskapen och bemötande hos Uppsala Polisen är ett av många verktyg för att vi alla ska kunna ta oss fram säkert i trafiken, säger infrastrukturministern.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement