Västsvenska paketet på rull

Den 29 mars tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ett första spadtag för det västsvenska paketet i Göteborg.

- Med det västsvenska infrastrukturpaketet rekordsatsar regeringen nu på Göteborgsregionen. Insatserna är av största vikt för att minska trängseln och miljöbelastningen i centrala Göteborg. Minst lika viktigt är att skapa förutsättningar för bättre kollektivtrafik och regionförstoring, och skapa ökad tillgänglighet till regionens knutpunkter, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement