Fokus på kollektivtrafiken när infrastrukturministern besöker Dubai

Söndagen den 10 april invigdes den 59:e världskonferensen om kollektivtrafik, arrangerad av International Association of Public Transport (UITP). Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats i Dubai.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på invigningen av den 59:e världskonferensen om kollektivtrafik, arrangerad av International Association of Public Transport (UITP)

Infrastrukturministern är i Förenade Arabemiraten tillsammans med Svensk Kollektivtrafik för att bland annat marknadsföra det svenska fördubblingsmålet.

- Kollektivtrafik är inte ett mål i sig själv, det är ett sätt att bidra till att förbättra människors livskvalitet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Resan till Förenade Arabemiraten innehåller också ett studiebesök hos Dubais järnvägsmyndighet och i stadens tunnelbanesystem, samt ett besök i Abu Dhabi. Där kommer ministern bland annat att titta på hamnen Khalifa Port och besöka Abu Dhabi Council for Economic Development.

Fördubblad kollektivtrafik 2020

I början av 2008 presenterade en enad kollektivtrafikbransch sin ambition för Näringsdepartementet om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. I denna "Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik" ingår Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket.

- Det svenska fördubblingsmålet innebär en ambition att dubbelt så många ska resa med kollektivtrafik jämfört med i dag. På marknaden behövs både konkurrens och samarbete för att uppnå det målet och jag är glad att våra branschorganisationer nu arbetar för att förbättra kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv att resa med. Då har vi goda möjligheter att nå målet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020 - detta jämfört med år 2006. För 2006 har kollektivtrafikens marknadsandel på riksnivå beräknats till 18 procent. Den senaste årssiffran (september 2009 - augusti 2010) enligt Kollektivtrafikbarometern är 23 procent.

En fördubbling av kollektivtrafiken bidrar till att nå angelägna samhällsmål när det gäller miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. Enligt fördubblingsprojektet skulle en fördubbling av kollektivtrafiken minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 20 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på drygt fyra miljarder kronor.

Fördubblingsprojektets vision innebär att alla resenärer år 2020 ska se kollektivtrafiken som ett naturligt inslag i det vardagliga resandet och formuleras så här:
"Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle".

Ambassadör Magnus Schöldtz, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Charlotte Wäreborn Schultz VD Svensk kollektivtrafik, Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd och ordförande SL