Lyckat besök i Polen

Den 4-6 maj deltog Catharina Elmsäter-Svärd vid statsbesöket i Polen. Här hade hon bland annat överläggningar med Polens infrastrukturministern Cezary Grabarczyk.

- Polen och Sverige har stort gemensamt intresse i arbetet med gröna korridorer, samt hur pågående översikt om TEN-T fortskrider. Smidiga transporter inom och framför allt mellan länder är nödvändiga. Särskilt i kombination av olika transportslag. Inför Polens kommande ordförandeskap kommer vi gemensamt att förbereda möten om just gröna korridorer.

Catharina Elmsäter-Svärd deltog också i konferensen Dignity of the Disabled Child i Warszawa.

- Med rätt förutsättningar och situationsanpassningar ökar tillgängligheten för människor. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. Infrastruktur och transporter är en viktig del i detta. För ett bättre vardagsliv.
Avslutningsvis deltog infrastrukturministern vid ett trafiksäkerhetsseminarium i Wroclaw.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement