Infrastrukturministern invigde snabbladdningsstation vid Arlanda

Swedavia (före detta LFV), Taxi 020, Scandic Hotel och Mitsubishi är först i Sverige med att köra eltaxi.Måndagen den 2 maj invigde Catharina Elmsäter-Svärd en snabbladdningsstation på Arlanda. Förhoppningen är att också andra ska välja att köra eltaxi i framtiden.

- Det här är ett lysande exempel på hur olika aktörer med skilda ansvarsområden tillsammans bidrar till en bra helhet. Återigen kan transportsidan visa på de goda lösningarna istället för att som ofta vare ett klimatproblem, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement