800 miljoner kronor till förbättrat underhåll av järnvägen

På en presskonferens den 8 april presenterade regeringen en förstärkning av insatserna för järnvägens drift och underhåll med en satsning på ytterligare 800 miljoner kronor under 2011.

Så här kommenterade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd satsningen.

- Dagens satsning för att minska störningarna vintertid är en del i ett långsiktigt arbete för att öka robustheten i järnvägssystemet. Med en utveckling där allt fler väljer tåget är det viktigt att järnvägssystemet blir bättre på att möta upp resenärernas och företagens krav vad gäller förbättrad tillförlitlighet. Till exempel är det rimligt att man som arbetspendlare kan räkna med att kunna komma hem i tid efter jobbet och att företag kan planera sin verksamhet utifrån att godstransporterna med tåg fungerar väl, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Trafikverket har meddelat hur pengarna kommer att fördelas - se länk till höger.