Infrastrukturministern satte fokus på pendlaren

För regeringen är arbetspendlingen just nu en stor och viktig fråga. Situationen är för många ohållbar och frustrationen stor när det dagliga livet är beroende av hur infrastrukturen fungerar. I dag besökte infrastrukturministern Kista och mötte ett antal pendlare som alla arbetar på Ericsson. Ett möte som resulterade i många kloka tankar och ett gott samtal.

- Frustrationen hos de människor som arbetspendlar och som varje dag räknar sin tid i minuter och för oss som pratar om år för att färdigställa de projekt som ska underlätta pendlingen är tydlig. Här måste vi mötas. I dag har jag mött personer vars telefonnummer börjar med 08 och som trots det dagligen ägnar många timmar åt arbetspendling till Kista.

På dagens möte diskuterades bland annat möjligheten till fler avgångar för pendeltågen, bättre information vid trafikstörningar och vad kan företagen göra för att underlätta för pendlarna. En annan fråga var hur de infrastrukturprojekt som pågår just nu (till exempel Citybanan och Förbifart Stockholm) kan påskyndas. Kan bättre upphandlingar skapa incitament för att färdigställa tidigare? Den stora frågan under dagens möte var däremot hur man ska få till snabbare lösningar på dagens arbetspendlingsproblem.

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att undersöka hur arbetspendling ser ut i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö och det uppdraget ska redovisas i slutet på maj. Uppdraget går ut på att hitta åtgärder som kan underlätta arbetspendlingen för de människor som arbetar i våra storstadsregioner.