Infrastrukturministern invigde körsimulator

Onsdagen den 18 maj invigde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärdh VTIs fjärde körsimulator i Göteborg.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i körsimulatorn. Fotograf: Lasse Hejdenberg

VTI har byggt en ny körsimulator på Lindholmen Science park i Göteborg. Med körsimulatorn kommer VTI att kunna erbjuda en öppen forskningsmiljö i världsklass.

Att förstå människans beteende i transportsystemet är en av VTI:s viktigaste forskningsuppgifter. Körsimulatorer erbjuder en unik möjlighet att studera interaktionen mellan människa och maskin. På VTI har man använt simulatorer sedan 1960-talet. Den simulator som invigdes den 18 maj är VTIs fjärde.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i körsimulatorn. Fotograf: Lasse Hejdenberg

- Simulatorn är bra för Sverige då den utvecklar säkerheten och vårt tankesätt kring flera riskfaktorer, exempelvis trötthet och starka mediciner. Att kunna simulera verkligheten innan den har inträffat är att tänka efter innan det är försent, sa Catharina Elmsäter-Svärd under besöket.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement