Samarbete inom transportområdet mellan Sverige och Kina

Tisdagen den 24 maj undertecknade Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Kinas transportminister Mr Li Shenglin en handlingsplan för samarbetet inom transportområdet mellan Sverige och Kina.

I februari 2011 besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Kina och träffade bland annat den kinesiske transportministern Mr Li Shenglin. Under besöket undertecknade de ett Memorandum of Understanding avseende samarbete inom transportområdet mellan Sverige och Kina. De enades också om att ta fram en handlingsplan för samarbetet. I dag möttes de två ministrarna i Stockholm för att bland annat godkänna och underteckna handlingsplanen.

Handlingsplanen omfattar i stora drag följande områden under vilka det kommer att inledas olika underaktiviteter; transporter i stadsmiljö, vägtransporter och trafiksäkerhet, sjöfart och gröna flyg.

Dagens möte är inledningen på ett fyra dagar långt besök i Sverige för den kinesiska delegationen. I Stockholmsområdet ingår bland annat Ericsson och Scania i besöksprogrammet. Den 25 maj reser delegationen till Göteborg där de bland annat besöker Volvo och Göteborgs hamn. Sverigebesöket avslutas i Malmö.

Handlingsplanen och Memorandum of Understanding finns att hämta till höger.