Medfinansieringsutredningen är klar

Onsdagen den 8 juni överlämnade Medfinansieringsutredningen sitt slutbetänkande till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur.

Slutbetänkandet "Medfinansiering av transportinfrastruktur - ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering", SOU 2011:49 kommer nu att remitteras. Därefter kommer betänkandet samlat med det tidigare remitterade betänkandet "Effektivare planering av vägar och järnvägar", SOU 2010:57 beredas vidare inom regeringskansliet.