Sverige får trafiksäkerhetspris

Sverige är bäst i världen på trafiksäkerhet. Därför fick infrastrukturministern, som representant för Sverige, åka till Bryssel för att ta emot European Road Safety PIN Award av Europeiska Transportsäkerhetsrådet (ETCS).

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tar emot European Road Safety PIN Award

- Säkerhet på våra vägar är något som Sverige prioriterar högt. Det finns en rad områden där vi har varit framgångsrika, exempelvis när det gäller mittseparering på farliga sträckor, övervakningskameror och rätt hastighet. Men vi kan och ska bli ännu bättre, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

I fjol omkom 270 personer på våra vägar. Det innebär att Sverige har lägst antal döda i trafiken i förhållande till befolkningen internationellt sett. Detta samtidigt som antalet fordon på vägarna ökar. År 2009 fattade Riksdagen beslut om ett delmål inom ramen för nollvisionen: År 2020 får inte antalet döda i trafiken överstiga 220 personer som är en halvering jämfört med 2007 års siffror.