Trafiksäkerheten ökar med ny körkortslag

I dag beslutar regeringen om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i körkortslagen. Genom ändringarna införs det tredje körkortsdirektivet. Huvudsyftet med ändringarna är att öka trafiksäkerheten och harmoniseringen av körkorten inom EU.

Genom förslaget stärks exempelvis det stegvisa tillträdet till tyngre och mer effektstarka fordon vad gäller motorcyklar, bussar och lastbilar. Förslaget ger bland annat personer med behörighet B en möjlighet att efter ett körprov köra en fordonskombination med en totalvikt på 3,5-4,25 ton.

Utöver de ändringar som hänger samman med körkortsdirektivet har vissa förenklingar och förbättringar gjorts. Bland annat har möjligheterna att övningsköra före körkortsåldern ökats för tvåhjuliga motorfordon.

I dag sker också en del ändringar i körkortsförordningen. Bland annat ska Transportstyrelsen få begränsa det antal elever som en handledare för privat övningskörning får ha. Handledarskapet kommer dessutom i framtiden att gälla i fem år. Det medför att det blir lättare att komma åt oseriösa körkortsutbildare som inte uppfyller kraven på trafikskolor.

Riksdagen förväntas ta ställning till förslagen i höst.