Hur pratas det om den nya kollektivtrafiklagen i Almedalen?

I dag anordnade Fördubblingsprojektet en debatt om framtidens kollektivtrafik i Almedalen. I debatten deltog Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M), Anders Ygeman, Trafikutskottets ordförande (S), Jan Forsberg, VD SJ AB, Maria Höglander, VD Länstrafiken Västerbotten, Lennart Hamnered, Ordförande Svenska Taxiförbundet och Anders Lundström, VD Keolis.

Debatt om den nya kollektivtrafiklagen i Almedalen

Vad krävs för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv?

Charlotte Mattfolk, strateg på Connecta inledde dagen med en omvärldsanalys med fokus på avreglering. Enligt henne är den stora utmaningen att få folk att välja kollektivtrafik.
För att det ska lyckas krävs enligt Mattfolk:
- engagerade politiker med tydliga visioner,
- enkelhet - dvs. lättillgänglig information och enkla biljettsystem,
- priset - priser som är låga jämfört med andra alternativ och
- snabbhet - turtätheten är viktig.

Hur gör den nya lagen det bättre för mig som är resenär?

Kollektivtrafiklagens för- och nackdelar diskuterades under debatten. På frågan om hur man får fler att åka kollektivt enades debattörerna om att tillgänglighet, tillförlitlighet, turtäthet, kvalitet och attraktivitet var de viktigaste faktorerna.

Så här svarade debattörerna på frågan om hur den nya lagen gör det bättre för resenärerna:

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M):
- Vi går från att inte tillåta till att tillåta och utbudet ökar för oss resenärer.

Maria Höglander, VD Länstrafiken Västerbotten:
- Den nya lagen innebär att det blir ett större utbud för oss resenärer.

Lennart Hamnered, Ordförande Svenska Taxiförbundet:
- Den skapar nya möjligheter.

Anders Lundström, VD Keolis:
- Det är viktigt att det skapas rätt balans mellan beställare och resenärer.

Jan Forsberg, VD SJ AB:
- Det blir billigare för mig som skattebetalare och resenärerna får fler alternativ.

Anders Ygeman, Trafikutskottets ordförande (S):
- Det blir dyrare och tyvärr blir det mer svåröverskådligt.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement