Infrastrukturministern besökte IKEA

Den 16 augusti besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd IKEA i Älmhult. Syftet med besöket var att bilda sig en uppfattning om de olika infrastrukturbehov som finns i regionen knutna till IKEA, både ur ett godstrafikperspektiv samt ett pendlarperspektiv.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd träffar IKEA AB:s vd Thomas Carlzon

- Att ett så stort internationellt företag ändå lyckas bibehålla sin lokala själ och engagemang är fantastiskt. Men så har också IKEA lyckats med att förenkla människors vardagsliv samtidigt som man tar sig an framtida utmaningar, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

IKEA AB:s VD Thomas Carlzon bjöd in ministern för att belysa behovet av en fungerande infrastruktur på Södra stambanan.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement