Nytt om infrastruktur i budgeten för 2012

Regeringen satsar ytterligare fem miljarder för bättre infrastruktur

En robust infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Regeringens extrasatsning på 5 miljarder på järnväg och väg är en del i regeringens fortsatta arbete att stärka välfärden och förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige. Fler ska kunna arbeta och fler ska få det lättare att ta sig till arbetet.

Beredskapsflygplatser säkrar akut sjukvård i hela landet

Regeringen föreslår att ge Trafikverket i uppgift att genom frivilliga överenskommelser säkerställa ett nät av 10 flygplatser som håller beredskap dygnet runt. För akuta sjuktransporter är tiden avgörande. Regeringen satsar 7 miljoner kronor till merkostnader för sådana flygplatser. Trafikverket ansvarar för att välja ut vilka de 10 flygplatserna ska vara.