Infrastrukturministern tog emot Trafikverkets delrapport om järnvägens behov av kapacitet

Fredagen den 30 september tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot Trafikverkets delrapport om järnvägens behov av ökad kapacitet. Här ges förslag på lösningar för åren 2012-2021.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och Trafikverkets stf. generaldirektör och ansvarig för uppdraget Lena Erixon.

- Mer kapacitet i närtid behöver inte betyda fler spår i första hand. Smartare planering, andra hastigheter och att inte alla tåg stannar på alla stationer ökar antalet tåg och avgångar totalt sett, exempelvis i Västra Götaland. Delrapporten ger oss underlag för vad som behöver göras, när det kan ske, vad det då kostar - rätt sak i rätt tid, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Delrapporten är ett av de underlag som ska ligga till grund för den kompletterande infrastrukturproposition som kommer att läggas under mandatperioden.