Vintern på agendan då ministern mötte järnvägsaktörerna

Nu närmar sig en mer snörik årstid och därför kallade infrastrukturministern till ett möte den 27 oktober om förberedelserna inom järnvägsområdet inför vintern. Inbjudna var ett 15-tal järnvägsaktörer bl.a. Trafikverket, Jernhusen AB, SJ AB, SL, Green Cargo AB, Veolia Transport AB och branschföreningen Tågoperatörerna.

Mötet inleddes av Jan Pettersson, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket, som redogjorde för hur myndigheten förbereder sig inför vintern. Vilka åtgärder har vidtagits och hur ser man på kommande vinter. Därefter berättade varje aktör om sina förberedelser och betänkligheter. Det kunde konstateras att mycket är gjort och att mycket är på gång samtidigt som det är fortsatt lika viktigt med samverkan och dialog mellan aktörerna.

- Med rimliga förväntningar ser vi vintern an med tillförsikt, sammanfattade Catharina Elmsäter-Svärd mötet.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement