VTI överlämnade rapport om mobil i bil

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har sammanställt forskning om användande av kommunikationsutrustning och erfarenheter av mobilförbud under bilkörning från andra länder. Uppdraget fick VTI av regeringen i våras och den 31 oktober redovisades resultatet för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Rapporten visade bland annat att det är oklart hur mycket telefonanvändning påverkar olycksriken. Införandet av lagregler mot användning av mobiltelefoner under bilkörning minskar enligt studier inte antalet trafikolyckor.

Flera studier från andra EU-länder visar att förbud mot användandet av handhållen mobil har effekt på mobilanvändningen direkt vid införandet, men att effekten sjunker och användandet efter cirka ett år motsvarar det innan förbudet. VTI kunde också konstatera att körprestationen med handsfree inte är bättre än med handhållna telefoner - det är samtalet i sig som påverkar körningen. Olycksriskerna ökar om föraren ser bort från vägen för att hantera eller knappa på mobil eller annan utrustning.

- VTIs rapport visar att detta inte är svart eller vitt. Det är inte säkert att förbud är lösningen eftersom det snarare kan ge motsatta resultat. Vi måste nu arbeta vidare med hur man kan motverka att förarna blir distraherade. Vilka verktyg kan användas om man tänker framåt på tekniken när det gäller både fordon och vägar? Syftet är ju alltid att uppnå bästa möjliga trafiksäkerhet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.