Gröna, säkra och effektiva transportkorridorer diskuterades i Kina

Den 24-26 oktober deltog Sverige under ledning av statssekreterare Carl von der Esch i ASEM:s transportministermöte i Chengdu, Kina. ASEM:s transportministrar, deras ställföreträdare, finansiella institut och transportentreprenörer träffades under banderollen "Asia-Europe Connect: Green, Secure and Efficient". Närmare ett 40-tal länder och lika många privata aktörer fanns representerade.

Statssekreterare Carl von der Esch i Kina

Samtalen kretsade kring utmaningen att skapa gröna, säkra och effektiva asiatisk-europeiska transportkorridorer. Vid mötet, det andra i ordningen, antogs ett gemensamt uttalande (Chengdudeklarationen), i vilken de framtida prioriteringarna preciseras inom det transasiatisk-europeiska transportsamarbetet. Likaså antogs en handlingsplan för rörlighet av varor och människor mellan Asien och Europa.

Sverige och svenska idéer och lösningar på transportområdet var mycket väl exponerat vid sammankomsten i Chengdu. Carl von der Esch deltog med anföranden och dialog i två av tre diskussionspaneler. Även svenska transportföretag var väl synliga då så väl Volvo Cars som Scania och Ericsson deltog med presentationer och anföranden vid två diskussionspaneler.

Vid sidan av transportministermötet genomfördes även besök hos Ericssons forskningsanläggning, liksom bygget av Volvo Cars nya fabrik i Chengdu. Artighetsmöten med det kinesiska transportministeriet och Sichuanprovinsens guvernör stod också på schemat.

- Under ASEM blev det tydligt att de frågor där Sverige ligger i framkant, såsom trafiksäkerhet och korridortänk, nu även lyfts internationellt. Mötets tema om gröna, säkra och effektiva transporter går helt i linje med det arbete Sverige utför i transportsammanhang, säger Carl von der Esch.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement