Så ska vi lösa gränshindren i infrastrukturen

Den 28-29 november besöker nordiska samarbetsministern Ewa Björling och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd norra Sverige och Norge samt Oslo. De kommer att tillsammans med nordiska kollegor, företag och intressenter lyfta frågor kring samarbete och utveckling i Nordområdena, med ett särskilt fokus på infrastruktur.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Norges samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa och Finlands trafikminister Merja Kyllönen

Besöket inleddes med en resa från Kiruna till Narvik ombord på LKAB:s malmtåg. Därefter deltar de båda ministrarna i konferensen "The High North - Infrastructure and Industrial Development" i Oslo. Konferensen är arrangerad av bland andra norska UD, Sveriges och Finlands ambassader samt Voksenåsen. Vid konferensen deltar också Norges samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa och Finlands trafikminister Merja Kyllönen.

- Sverige är lyckligt lottat med stora naturresurser och en tradition av export av bland annat stål och träprodukter. Sverige står till exempel för 90 procent av exporten av järnmalm i Europa. Nu vet vi att vårt största gruvbolag LKAB, planerar att fördubbla sin produktion av järnmalm till 2020, samtidigt som nya gruvföretag etablerar sig. Det är med andra ord av stor vikt att exporten fungerar med så smidiga och gränsöverskridande transporter som möjligt. Därför träffar jag nu mina nordiska kollegor för att diskutera gemensamma behov och utmaningar, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement