Långa lastbilar på agendan med franska transportministern

Den 1 februari träffade Catharina Elmsäter-Svärd Frankrikes transportminister Thierry Mariani för att bland annat diskutera transeuropeiska transportkorridorer (TEN-T), järnvägsavreglering, tunga lastbilar och direktivet om svavelhalt i fartygsbränsle.

- Det var ett trevligt möte där vi fick tillfälle att diskutera och jämföra våra båda järnvägssystem och de utmaningar som vi båda står inför. Jag kan konstatera att vi delar många problem och utmaningar, även om lösningarna ibland skiljer sig åt, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Infrastrukturministern träffade också några namnkunniga personer på järnvägsområdet samt besökte RATP som bedriver kollektivtrafik i Parisregionen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Frankrikes transportminister Thierry Mariani Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Frankrikes transportminister Thierry Mariani