På väg mot säkrare trafik och färre störningar

I höstas beslutade regeringen att satsa ytterligare fem miljarder för bättre infrastruktur under 2012 och 2013. Detta är pengar utöver satsningen på 497 miljarder för planperioden 2010-2021. I dag berättade Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm tillsammans med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hur pengarna ska användas.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

De fem miljarderna är öronmärkta och Trafikverket har fått i uppdrag att lägga 3,6 miljarder på järnväg och 1,4 miljarder på väg. Pengarna innebär att Trafikverket kan tidigarelägga planerade infrastruktursatsningar och trimningsåtgärder samtidigt som man säkerställer att underhållsarbetet kan utföras som planerat.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

På järnväg används extrapengarna till ett stort antal mindre åtgärder för att byta ut slitna delar som växlar och signaler. Drygt 200 miljoner satsas på att bygga förlängda mötesstationer på Malmbanan mellan Boden och Riksgränsen för att klara längre malmtåg.

De 1,4 miljarderna som ska läggas på väg går bland annat till nya och förbättrade påfarter, nya cirkulationsplatser, fler vägassistansfordon och bredare körbanor.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement