Förslag till lösning för felaktiga parkeringsavgifter

I går, den 22 februari, träffade Catharina Elmsäter-Svärd Svepark (Svenska Parkeringsföreningen) för en uppföljning av det möte som ägde rum före sommaren. Tillsammans har de försökt hitta en lösning och väg framåt för de bilister som drabbas av felaktiga parkeringsavgifter. I dag är bilisterna hänvisade till att driva civilrättsliga processer i tingsrätten, vilket är såväl kostsamt som tidskrävande.

Vid mötet diskuterades en "överklagandenämnd" likt den norska modellen. Den går i korthet ut på att branschen själv finansierar den instans där bilister kan klaga om de inte når en överenskommelse med p-bolaget. Att branschen själv finansierar verksamheten ökar incitamenten för att göra rätt från början. Nu kommer Svepark att skissa på hur ett pilotprojekt skulle kunna se ut. Nämnden kommer också att bestå av oberoende jurister med sakkompetens.

- Det här ger möjligheten för enskilda människor till en second opinion, en andra chans. Steget mellan en diskussion med parkeringsbolaget och ett tingsrättsförfarande kan kännas långt och kanske komplicerat. Där hoppas jag att en nämnd likt den norska modellen kan fylla en viktig funktion, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement