Infrastrukturministern bryter ny is i Västmanland

I dag besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Västmanland. Vid besöket träffade ministern landshövdingen Ingemar Skogö, Trafikverket och representanter från olika kommuner.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och landshövdingen i Västmanlands län Ingemar Skogö

Vid besöket diskuterades regionens behov av effektiva person- och godstransporter. Bland annat nämndes hur sjöfarten på Mälaren har stor potential och kapacitet för att avlasta inte minst järnvägen. Andra frågor som kom upp var pendling och hur effektiva transporter är viktiga för kompetensförsörjningen från både regionens och näringslivets horisont.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement