Elektrifierad väg utreds för gruvtransporter

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bland annat undersöka om det är möjligt att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet från Kaunisvaara till Svappavaara. Detta eftersom det planeras ny gruvbrytning i Pajala och malmtransporterna kommer att leda till stor belastning på det statliga vägnätet.

År 2013 planerar gruvföretaget Northland Resources att starta gruvbrytning i Kaunisvaara i Pajala kommun. Malmtransporterna ska ske med lastbil från Kaunisvaara till Svappavaara och därefter med tåg på Malmbanan till hamnen i Narvik.

Gruvföretagets transporter innebär att det befintliga statliga vägnätet kommer att utsättas för stora belastningar. Regeringen har därför bett Trafikverket utreda förutsättningarna för att upprätthålla vägstandarden mellan Kaunisvaara och Svappavaara. I uppdraget ingår också att undersöka förutsättningarna för att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement