Reportage, 10 maj 2012

Tydligare kriterier för Årets Matlandethuvudstad

Kriterierna till tävlingen Årets Matlandethuvudstad blir tydligare genom ett nytt tävlingsformulär och mat från olika delar av Sverige får en mer central plats under Matlandetkonferensen på Öland. Det är några slutsatser från Expertrådets möte den 9 maj.

Expertrådet äter lunch på Danvikshems seniorboende. Foto: Johanna Dahlin Expertrådet äter lunch på Danvikshems seniorboende. På vänster sida: Eskil Erlandsson, Bodil Cornell, Maria Masoomi och Kristina Yngwe. På höger sida: Carl-Jan Granqvist och Ami Hofstadius. Foto: Johanna Dahlin

Hur kan tävlingen Årets Matlandethuvudstad formaliseras så att det blir lättare att ansöka och att underlaget blir mer jämförbart? Det var en av frågorna som diskuterades vid Expertrådets möte. Expertrådet enades om ett enkelt tävlingsformulär med tydliga kriterier som ska användas när tävlingen utlyses för tredje gången i juni. Förhoppningen är att skillnaderna mellan små och stora kommuner ska utjämnas och att ansökningarna blir lättare att jämföra. Årets Matlandethuvudstad är en tävling som svenska kommuner kan ansöka till och Expertrådet har till uppgift att vara jury.

Matlandetkonferens med tydligare matprofil

Vid mötet diskuterade Expertrådet även höstens Matlandetkonferens på Öland den 26-27 september. Temat är konkurrenskraften och lönsamheten inom primärproduktionen och hur vi kan bli bättre på att skapa mervärden och nya samverkansformer mellan olika fokusområden i Sverige - det nya matlandet. Måltiden spelar en viktig roll vid konferensen och i år kommer mat från olika delar av Sverige att få en tydligare plats jämfört med tidigare.

Landsbygdsministern på bonderesa

Eskil Erlandsson som höll i mötet informerade om vad som är aktuellt för hans del inom Sverige - det nya matlandet. Han berättade bland annat om den bonderesa han gör under våren med besök hos ett antal primärproducenter runt om i landet. Syftet är att ta in synpunkter och idéer från lantbrukarna. - Det är glädjande att se att det är ett sådant drag i alla de branscher som jag har haft möjlighet att titta på. Jag ser en otrolig investeringsvilja, säger Eskil Erlandsson.

Seniormat på menyn

Platsen för mötet med Expertrådet var seniorboendet Danvikshem i Nacka som är beläget i en pampig tegelbyggnad med utsikt över inloppet till Stockholm. Seniorboendet tilldelades nyligen priset Arlas guldko i kategorin bästa seniorservering och mötet avslutades med att Expertrådet och landsbygdsministern fick smaka på Danvikshems prisade mat.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement