Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Ändringar av körkortsregler för läkares anmälningsplikt och introduktionsutbildning

Regeringen har i dag beslutat att överlämna en proposition om ändringar i läkares anmälningsplikt av medicinskt olämpliga förare och introduktionsutbildning vid privat övningskörning till riksdagen. Förslagen är en del i ett större arbete med att reformera och förbättra körkortslagens bestämmelser.

Förändringarna av läkares anmälningsplikt innebär att det blir lättare för läkare att anmäla olämpliga körkortshavare till Transportstyrelsen och få till stånd en utredning av om en körkortshavare är medicinskt olämplig. När det gäller introduktionsutbildningen för handledare och elev vid privat övningskörning så tas kravet på att handledare och elev ska gå utbildningen tillsammans bort.


- Det är viktigt att trafikolyckor undviks genom att medicinskt olämpliga förare upptäcks och inte längre får köra. Förenklingarna i introduktionsutbildningen kommer att leda till mindre krångel och ett smidigare system för den enskilde, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.


Läkares anmälningsplikt

Bestämmelsen i körkortslagen om läkares skyldighet att till Transportstyrelsen anmäla medicinskt olämpliga förare ändras så att rekvisitet "uppenbart olämplig" ersätts med "olämplig". Vidare ska en läkare som vid undersökning av en körkortshavare finner det sannolikt att denne av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och innehavaren motsätter sig fortsatt utredning kunna anmäla det till Transportstyrelsen. Det ska inte utkrävas ansvar om läkare inte fullgör sin anmälningsplikt. Möjligheterna för läkare att underlåta anmälan vid bedömningen att körkortshavaren kommer att begränsa eller inte alls köra på läkares anmaning kvarstår.


Introduktionsutbildning

Den som vill övningsköra privat ska i dag genomgå en introduktionsutbildning ihop med sin/sina handledare. Förslaget innebär att kravet på att gå utbildningen tillsammans tas bort.


Förslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2010.


Kontakt

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
Catrin Tidström
Kansliråd
08-405 28 69