Framtidsjobbsturnén

Under våren 2010 reste handelsminister Ewa Björling runt i Sverige på en Framtidsjobbsturné. Syftet var att vid besök till ett fyrtiotal orter i landet identifiera framtidsjobben. Under resan träffade Ewa Björling företagare, initiativtagare, studenter för att lära sig mera om utmaningar och upplevda handelshinder, men också påvisa de möjligheter som finns för nya jobb att växa fram.

Vinjettbild Framtidsjobbsturnén

Under sin Framtidsjobbsturné genom Sverige besökte handelsminister Ewa Björling ett fyrtiotal orter, cirka hundra företag och mötte cirka tusen unga entreprenörer.

Syftet var att lära sig mer om utmaningar och upplevda handelshinder ute i landet, men också att diskutera framtida exportmöjligheter med företagen.