Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Andreas Carlgren i nationell satsning för biologisk mångfald: 290 kommuner får vykort som uppmärksammar hotade arter

Det lokala naturvårdsarbetet är centralt för att bevara biologisk mångfald. Det är innebörden i den nationella satsning för att uppmärksamma hotade arter och betydelsen av biologisk mångfald som Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna presenterar idag. Landets 290 kommunstyrelseordföranden får ett vykort med en för kommunen hotad art och en uppmaning att agera. 2010 är internationella året för biologisk mångfald.

Frågan kommer att tas upp i FN:s generalförsamling i september och en global handlingsplan för biologisk mångfald förhandlas i Nagoya, Japan, i oktober.
- Förlusten av växt- och djurarter fortsätter i en oroväckande takt och det kan få långtgående konsekvenser för de tjänster naturen ger som ren luft, vatten, livsmedel, energi och skydd mot klimatförändringarna. Att bevara den biologiska mångfalden är avgörande för människan och en av de mest krävande utmaningarna vi står inför. Det handlar såväl om globala överenskommelser mot exempelvis regnskogsskövling som nationellt och lokalt arbete. Inför Nagoya-mötet i oktober vill jag se att världens länder beslutar om en ambitiös global handlingsplan, säger miljöminister Andreas Carlgren.


Inför världsmiljödagen den 5 juni skickar miljöministern ett vykort till Sveriges alla 290 kommunstyrelseordföranden för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald. Varje vykort uppmärksammar en hotad art i kommunen. Syftet är att öka medvetenheten kring frågan och uppmuntra till lokalt naturvårdsarbete.


- Min förhoppning med den här satsningen är att varje kommunstyrelseordförande ska känna ett ansvar. Ibland kan det vara enkla medel som krävs, som genomtänkt planering eller att avstå från att exploatera eller förändra ett mindre område. I andra fall kan det vara mer omfattande åtgärder för att få till stånd en helhetslösning för skydd och hållbart nyttjande av ekosystemen, säger Andreas Carlgren.


En annan del av satsningen är att Miljödepartementet och Naturvårdsverket går ut med en uppmaning om att samla in goda exempel på hur olika aktörer arbetar med att bevara och använda biologisk mångfald på ett hållbart sätt.


- Regeringen har satsat mer pengar än någon tidigare regering på skydd av skog och värnandet av den biologiska mångfalden, anslaget har höjts från 6 miljarder kronor förra mandatperioden till 7,5 miljarder kronor denna mandatperiod. Regeringen har också storsatsat med över en miljard kronor till havsmiljön, säger Andreas Carlgren.


Andra åtgärder är att det finns bidrag till lokala naturvårdsprojekt via LONA-programmet på 50 miljoner kronor per år. Regeringen uppfyller under 2010 målet om skydd av 400 000 hektar skog, genom att använda statens skogar och inte tvångsköpa av små skogsägare. Genom det s.k. Komet-programmet, kompletterande metoder för skydd av natur, ökas den lokala förankringen och samverkan i naturskyddet.


Hela satsningen presenteras på webbplatsen för Naturens år, www.naturensår.se. Där finns bl.a. samtliga vykort till landets kommuner publicerade.


Kontakt

Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
Sara Modin
Informatör Miljödepartementet
076-770 25 30
Jens Mattsson
Länsstyrelsern i Jönköping
076-135 52 63